November 2013 Telugu Calendar

2013 Telugu_Calendar November

Festivals & Holidays List in November 2013

Andhra Rashtra Avatarana Dinotsavam, Masa Shivratri, Naraka Chaturdashi Diwali, Amavasya Pakshika Suryagrahanam Karthika Snanaarambam, Bhagini Hasta Bhojanam, Visakha karte, Nagula Chavithi, Naga Panchami Chiluku Dwadasi Nehru Jayanti, Muharram Karthika Pournami, Guru Nanak Jayanti, Anuradha Karte Sankatahara Chaturthi Sathya Sai Baba Jayanthi

Leave a Reply