October 2013 Telugu Calendar

2013 Telugu_Calendar October

Festivals & Holidays List in October 2013

Mahatma Gandhi Jayanti, Masa Shivratri, Amavasya, Devi Navaratrulu Prarambham, Chitta karte Durgashtami, Maha Navami, Ayudha Puja, Vijayadasami, Sami Pooja Bakrid, Pournima, Prachanna Chandra Grahanam Atla Taddi, Sankatahara Chaturthi, Swathi karte Indira Gandhi Vardhanti

Leave a Reply